Iekļauj savā ceļojuma maršrutā eksotisku piedzīvojumu!

Include in your tour route an exotic adventure!

Включите экзотическое приключение в свой маршрут путешествия!

Iespējams, eksotiskākais apskates objekts Zemgalē!

Piedzīvojums kopā ar planētas lielākajiem putniem - Āfrikas strausiem! Klausies aizraujošos stāstos, izbaudi lieliskas emocijas, gūsti jaunas zināšanas, atrodi biznesa idejas, uzņem krāšņas fotogrāfijas un iegādājies ekskluzīvu produkciju vienuviet!

Perhaps, the most exotic place what to visit in Zemgale!

Adventure together with the world’s largest birds – African ostrich. Listen exciting stories, enjoy great emotions, and discover new knowledge’s, find business ideas, take glorious photos and buy exclusive products.

Возможно, самая экзотическая достопримечательность в Земгале.

Приключения вместе с крупнейшими птицами планеты - африканскими страусами! Слушайте захватывающие истории, насладитесь эмоциями, получите новые знания, найдите бизнес-идеи, снимайте великолепные фотографии и приобретайте эксклюзивные товары в одном месте!

ADRESE: | ADDRESS: | АДРЕС:

“Mazzariņi”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads,

Tālrunis: | Phone: | Телефон: +371 29134788

Ekskursijas: | Excursions: | Экскурсии: +371 26702347

Apciemo strausus!

Mazzariņos dzīvo dažāda vecuma strausi – te var satikt gan pavisam mazus strausu cālīšus, gan draiskos pusaudžu putnus, kam vējš galvā un galva vējā, gan cienījama vecuma strausu kungus un dāmas! Fermas saimnieki iepazīstinās ar eksotiskajiem putniem, to dzīvesveidu, atklās strausu dzīves intīmākos noslēpumus un atbildēs uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem!

Visit Ostrich!

In Mazzarini lives different age ostrich – here You can meet small ostrich chickens, teenager birds and misters and ladies! Farm owners will introduce You with exotic birds, their lifestyle, will discover ostrich secrets. And will answer to all Your questions.

Посетите страусов!

В Маззарини живут страусы разных возрастов - здесь можно встретить как небольших цыплят и игривых подростков с ветром в голове, так и страусиных дам и господ почтенного возраста! Владельцы фермы представят вам экзотических птиц, их образ жизни, откроют сокровенные тайны жизни страуса и ответят на все Ваши вопросы!

Iegādājies ekskluzīvus produktus!

Fermas apciemojuma laikā iegādājies ekskluzīvus strausu pārstrādes produktus, ko citviet varētu atrast tikai nelielos amatnieku veikalos vai tirdziņos! Mēs piedāvājam strausu olas, strausu gaļas basturmu, ziepes no strausu taukiem, dažādas rotas, ādas izstrādājumus un dizaina priekšmetus!

Buy exclusive products!

During the visit You can buy exclusive ostrich products, which You can find only in craftsman stores or small markets. We offer ostrich eggs, ostrich meat “basturma”, and soap from ostrich fat, jewelry, leather products and design elements!

Приобретите эксклюзивные продукты!

Во время визита на ферму приобретите эксклюзивные страусиные пищевые продукты, которые доступны только в небольших магазинах или на ярмарках! Мы предлагаем страусиные яйца, мясо страуса ”бастурма”, мыло из жира страуса, различные ювелирные изделия, изделия из кожи и дизайнерские изделия!

Atrodi idejas Tavam biznesam!

Mazzariņi ir atvērti dažāda veida biznesa sadarbībai – ja esi aktīvs lauksaimnieks, kas meklē jaunus izaicinājumus - ferma audzē vaislas putnus, tirgo cāļus un sniedz konsultācijas putnu audzēšanā! Ja esi radošs mākslinieks vai dizaineris – iespējams, strausu pārstrādes produkti radīs jaunas idejas Taviem darbiem – rotām, dizaina priekšmetiem, ādas izstrādājumiem! Iebrauc ciemos – visu sarunāsim!

Find ideas for Your business!

We are open to different business cooperation – if You are attractive farmer who is looking for new challenges. Farm is growing birds, selling chickens and offers advice on dealing with breeding birds. If You are creative artist or designer – perhaps, ostrich processed products will give new ideas for Your works – jewelry, leather products and design elements. Visit us – and we will make a deal!

Найдите идеи для Вашего бизнеса!

Маззарини открыт для различных типов делового сотрудничества. Может быть Вы активный фермер, который ищет новые вызовы? Ферма разводит племенных птиц, торгует цыплятами и консультирует по разведению птиц. Если Вы творческий художник или дизайнер, то возможно, страусиные продукты принесут Вам новое вдохновение - ювелирным изделиям, дизайнерским предметам, изделиям из кожи! Приежайте в гости, обо всём договоримся!